سلام کاربرد گرامری to

سلام میخواستم کاربرد گرامری toرو بدونم ،در چه مواقعی استفاده میشه مثلا در متن پایین
Friar Lawrence sends Romeo a letter to tell him the plan.

======================
این تاپیک مربوط به درس «رومئو و ژولیت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

لاورنس برای رومئو یه نامه فرستاد “که” نقشه/برنامش رو براش تعریف بُکنه/شرح بده.
اون to اینجا مفصله و فعل بعدش رو ما میگیم شبه امر که فعل شبه امر بعدش شده “تعریف بُکند” اون “ب” هم نشانه شبه امره.
بازم چون پیش نیاز میخواد و گفتنش به علت حجم زیاد مقدور نیست امیدوارم تا حدودی مفهومش رو متوجه شده باشید.

سلام علاوه بر توضیحات فوق، به to+ verbحالت مصدر قصد می گویند مثلا he went to wash his hand او رفت به چه هدف و قصدی ، شستن to wash
در جمله بالا he send letterبه چه قصد و هدفی:to tell

2 پسندیده

اصلاح میکنمhe sends letter