تالار زبانشناس

با توجه به did در ابتدای جمله نباید فعل جمله زمان حال یعنی go باشه؟

did those schools that you went to, or the books you used, did they use proven methods?

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «باورها»)

1 Likes

went فعل جمله توصیفی هست مربوط به بعد از that

1 Likes

ممنون بابت پاسخگوییتون
یعنی اگه کلمه that نبود باید از go استفاده میکرد.درسته؟

خواهش میکنم،وجود یا عدم وجود thatبرای ما مساله نیست. توضیح مفهومی اینه داره میگه: اون مدارس( باید تعریف کنه کدوم مدارس) لذا از ساختار جملات توصیفی استفاده میکنه که that , who , which موارد کاربرد جملات توصیفی هست که نوع آن بستگی به جنس فاعل انسان یا شی بودنش داره، اینجا thatاستفاده کرده که هم برای انسان هم برای اشیاء کاربرد داره، حالا توصیف اینجا برای مدارس داره. اون مدارسی که رفتید اون کتابهایی که استفاده کردید، فعل did مرجعشuse هست.

1 Likes

ما در حرف زدن، گاهی جمله هامون رو نیمه کاره رها می کنیم تا چیزی رو توضیح بدیم و بعد دوباره برمی گردیم به جمله.
در اینجا اولین did نیمه کاره رها شد و بعد دوباره با did پرسش شون رو‌ مطرح کردن. در پرسش جدید دیگه تکلیف شنونده روشن شده و گوینده با استفاده از they به حرفش ادامه میده.
به عبارت دیگه، شما می توانید did اول را نادیده بگیرید.

2 Likes