تالار زبانشناس

درس «محافظت از بذرها»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس محافظت از بذرها ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «محافظت از بذزها» مراجعه بفرمایید.

1 Likes