تالار زبانشناس

منظور here in these چیه

because the world, y’know, here in these… Here it was a lot more, uh, it was a much more religious time.


این تاپیک مربوط به درس« مکالمه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی واقعی را یاد بگیر » فصل: « ملاقات »

2 Likes