تالار زبانشناس

تقاضای دیکشنری مجزا

کاش یه دیکشنری وجود داشت که وقتی کلمه ای را سرچ میکردیم، بهمون نشون میداد این کلمه در کدام قسمت هر کتابی یا فیلم و… وجود داره
چون اینطوری باعث انگیره مون میشه وهمچنین باعث میشه هیچ لغتی را دست کم نگیریم

4 Likes

در تلاش هستیم این مورد رو در لایتنر بهتر کنیم دوست خوبم

3 Likes