تالار زبانشناس

منظور Come on در جمله زیر

You think?

…behind closed doors. Oh definitely! Come on, y’know!


این تاپیک مربوط به درس« مکالمه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی واقعی را یاد بگیر » فصل: « ملاقات »

2 Likes

اینجا اصطلاح هست در زبان یه چیزی تو مایه های “بابا بیخیال”

3 Likes