تالار زبانشناس

معنی کلمه skip

معنی کلمه skip در جملات زیر چی هست؟
A skip lorry driver places a skip in the road outside, and the builder spends the next two days putting all his rubbish in the skip.

======================
این تاپیک مربوط به درس «Harry and June build a new house» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۸»)

1 Likes

Skip-Lorry-insta-pic

skip

2 Likes