تالار زبانشناس

سلام چرا baths اس گرفته

He has taken baths 18 times a day.


این تاپیک مربوط به درس« دیدگاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی واقعی را یاد بگیر » فصل: « معلم قسمت اول »

2 Likes