تالار زبانشناس

مفهوم کلمه

معنی pretty بجز بسیار زیبا هم معنی میده ؟


این تاپیک مربوط به داستان «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی اول»

1 Likes

سلام دوست عزیز :tulip:
کلمه ی pretty هم به معنی خوشگل هست هم بسیار :heart:

2 Likes