تالار زبانشناس

عدم هماهنگی متن و ترجمه مکالمه


این تاپیک مربوط به درس« مکالمه فعالانه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « مرد گرگی »

2 Likes

ممنون اطلاع دادین بررسی میشه :rose::ok_hand:t3:

@fateme871 فاطمه جان چک میکنی

3 Likes

اصلاح شد این مورد… مرسی :tulip:

3 Likes