تالار زبانشناس

منظور از would have در اینجا چیه

: You think that she would have, uh, y’know, learned something from that, y’know, first event.


این تاپیک مربوط به درس« مکالمه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی واقعی را یاد بگیر » فصل: « رانندگی »