تالار زبانشناس

چرا در اخر کلمه startدر جمله زیر s بکار رفته؟

My work starts at 7:30 am


این تاپیک مربوط به داستان «داستان 1- مایک آشپز است» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «نیمچه داستان‌ها»

1 Likes

سلام دوست محترم
اون s سوم شخص حال هستش
امیدوارم تونسته باشم کمکتون کنم
روز خوبی داشته باشین

1 Likes

مرسی از پاسخ شما ولی در جمله فوق خبری از سوم شخص مفرد نیست. داره در باره خودش صحبت میکنه

1 Likes

فکر میکنم اینجا سوم شخص «My work» هست که ضمیرش میشه it