تالار زبانشناس

مشکل در تایپ جمله

در متن انگلیسی داستان که نوشته not any more شما معنی کردید دیگر نیستی اما نوع تایپتو غلطه باید مینوشتید not anymore چشبیده باید میشد شاید تو تلفظ فرقی نداشته باشه اما اگه جدا باشه مشکل میشه معنیش با جمله بخوره

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes