تالار زبانشناس

درس «کاری است که شده- ولش کن»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس کاری است که شده- ولش کن ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «انگلیسی شکسپیری» فصل «کاری است که شده» مراجعه بفرمایید.

1 Likes