سلام میشه کلاس خصوصی برای من بگذاری؟


این تاپیک مربوط به فصل «چجوری متن های سخت رو بخونیم؟» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی با لونا»، دوره «مهارت reading»

1 پسندیده

متاسفانه همکاران زبانشناس کلاس خصوصی ندارن دوست خوبم

4 پسندیده