در جمله زیر چرا whom به کار نرفته و معنی want در حالت استمراری چی میشه

در جمله زیر
Who was she wanting to show her pictures to
چرا whom
به کار رفته به جای who
و دوم فعل want
در حالت استمراری چطور معنی میشه اصولا فعلی هست که بشه حالت استمراری به اون داد?
میشد گفت
wanted
نمیشد?


این تاپیک مربوط به درس «داستان 28- اِستلا به کشور جدیدی سفر خواهد کرد» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «نیمچه داستان‌ها»