کنترل سرعت قصه گو

سلام.
آیاامکان این هست که سرعت صحبت کردن قصه گو در داستانها را کم وزیادکرد؟؟


این تاپیک مربوط به داستان «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی اول»

سلام بله میشه

8 پسندیده

سلام؛ آره.


البته من هنوز آپدیت نکردم.

4 پسندیده