تفاوت دو فعل با معنی یکسان

تفاوت دو فعل transformed into و turned into که هر دو معنی شون تبدیل شدن رو میدن در چیه؟

مثلا تو این دو جمله به کار رفتن:
I screamed. but my screams turned into liquid
mass and floated around me

when we are together, a moment is transformed into an eternity

سلام دوست عزیز
Turn into یعنی تغییر دادن یا تبدیل شدن به کسی یا چیزی متفاوت یا مجبور کردن کسی یا چیزی به این کار

اما transform into تبدیل شدن به کسی یا چیزی با ظاهر، شکل، ماهیت یا عملکرد کاملا متفاوت

اگه فیلم transformers رو دیده باشین بهتر متوجه میشین. تو این فیلم شخصیت ها از ماشین تبدیل به ربات می‌شدن که کاملا کاراییشون با یه ماشین فرق داشت.

1 پسندیده