نیاز به کمک دارم

معنی واضح in the grand scheme of things


این تاپیک مربوط به درس «نذار کبوتر تا دیروقت بیدار بمونه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان های مصور صوتی»، مجموعه «داستان های کبوتر»

if you say that in the grand scheme of things something is not important, you mean that it is not important when compared to much more serious things
سلام این معنی توی دیکشنری تحلیل گران بود
و توی داستان هم که این جمله یعنی ۵ دقیقه تو کل ماجرا چه تاثیری داره ؟
داره کم اهمیت تر بودن ۵ دقیقه رو نسبت به کل اون ماجرا رو نشون میده

1 پسندیده