تالار زبانشناس

از چه گرامری استفاده شده

Quinine is used to cure malaria,
سلام ،میخواستم بدونم ازچه گرامری استفاده شده

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی کنین» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)

2 Likes

مجهول حال ساده:

am pp
…‌. می شوم

are pp
… می شوی

is pp
… می شود

are pp
… می شویم
… می شوید
… می شوند

2 Likes