تالار زبانشناس

اشتباه در معنی کلمات

He killed them by burying them alive.

اون زنده زنده همشونو سوزوند.

( اینجا متوجه نمیشم killed چطور سوزاندن معنی شده؟)

Xiang Yu and Cortez were not heroes, and they certainly were not men of peace, but they were men of conviction.

ژیانگ یو و کورتز قهرمان نبودن، و البته که اهل صلح و سازش هم نبودن، اما هر دوشون مرد عمل بودن.
، (به نظرم باید بگیم هر دوشون هم عقیده بودن)

انگیزم رو از دست دادم با این ترجمه ها :face_with_thermometer:


این تاپیک مربوط به درس «شتاب دهنده ی تسلط ج» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان های واقعی»، فصل «کشتی های غرق شده و ماهیتابه های شکسته»

2 Likes

عبارت اول:
از by burying them alive

burying به معنای سوزونده

Burying them alive
یعنی اونارو زنده زنده سوزوند

و کل جمله میشه

اونا رو کشت از طریق زنده زنده سوزوندنشون

3 Likes

احتمالا شما burying رو با burning اشتباه گرفتین که خب پیش میاد…
Burying یعنی دفن کردن یا به خاک سپردن از فعل bury

ترجمه جمله اول میشه:
او،آنها را با زنده دفن کردنشان(زنده به گور کردنشان) کُشت!

They were men of conviction
هم بنظرم بشه اینجوری ترجمه کرد:

آنها مردانِ(انسانهای) معتقدی(بااعتقادی)بودند.

2 Likes

بله درست میگید من اشتباه گرفتم
پس اگر اینطوره معنیش اشتباهه

3 Likes

سلام پس killed چی معنی میشه

1 Likes

Kill همون کشتن میشه
قسمت بعدی جمله چطور کشتن شدنه اونارو میگه

1 Likes

هر دو مورد اشتباه ترجمه که درین تاپیک مطرح شده اصلاح شدن.
زمان میبره که تغییرات روی اپ اعمال بشن.

2 Likes