تالار زبانشناس

آيا اين جمله به by نياز ندارد ؟؟؟

Many kinds of malaria cannot be cured using modern drugs any more.

دوستان بعد از cured نياز به by نیست ؟؟؟


این تاپیک مربوط به داستان «کوئینین» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی دوم»

نه نیازی نیست دوست من در اینجا کلمه using همون نقش کلمه by بازی میکنه

2 Likes

خيلی ممنونم بله درسته نمیدونمدچرا حواسم به using نبود:rose::rose:

1 Likes