تالار زبانشناس

چالش جمله سازی فرانسوی (مبتدی ها) 🇨🇵

سلام بچه ها
:upside_down_face:
بیاین جمله های ساده بسازیم با کلمات فرانسوی
به نظرتون خوبه؟ :thinking:

1 Likes

جمله بسازیم با

la piscine

:man_playing_water_polo:
= استخر

3 Likes

J’ai peur de nager dans cette piscine.

من از شنا کردن در این استخر میترسم

:swimming_woman:

3 Likes

اسم مونث هستش درسته؟

1 Likes