تالار زبانشناس

Her name is youriko

Her name was yourikoسلام جمله قبلی گذشته بوددرمعنی هم بود معنی کرده چرا ایز اومده؟مگه نباید با واز میومد؟


این تاپیک مربوط به درس «درسنامه دیدگاه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش»، فصل «حضانت فرزند»

موقع روایت یک داستان گاهی زمان ها عوض میشه
مثلا
برف آمده بود و همه جا سفید بود (گذشته دور)
تو آمدی (گذشته ساده)
و تو لباس سفید پوشیده ای! (زمان حال!)
این یک مطلب
دوم آقای ای جی هوک در آموزش از تکنیک تکرار استفاده می کنه و یک داستان رو از نظر چند راوی (مثلا یک بار اول شخص و یک بار سوم شخص) میگه
و همچنین زمان داستان رو عوض می کنه
اینطوری شما یک داستان یکسان رو از چند منظر مختلف و در چند زمان متفاوت میخونید

2 Likes