مفهوم mean در جمله he is mean and angry

Mean چند تا معنی داره ومفهومش توی این جمله چیه ؟


این تاپیک مربوط به داستان «فرمانده مکبث» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی اول»

سلام :strawberry::cherry_blossom:
از کلمه‌ی بعدش میشه متوجه شد، بدجنس.

6 پسندیده