تالار زبانشناس

معنی جمله یا اصطلاح

but the turtoise didnt budge
این جمله چرا" اما نظر لاکپشت عوض نشد" ترجمه شده?ایا این جمله یک اصطلاح میباشد?

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی خرگوش و لاکپشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)

2 Likes

خوب یکی از معانی budge عوض کردن تصمیم هست
change an opinion.
"he wouldn’t budge on his decision

5 Likes