ارزیابی شما از «برادران کارامازوف»

ارزیابی شما از «برادران کارامازوف»
none 5.0 1

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از «برادران کارامازوف» در اپلیکیشن زبانشناس است.

توضیح مختصری از این دوره: لهجه: بریتیش/ امتیاز: 4.6/ برادران کارامازوف رمانی پرشور و فلسفی است که اتفاقاتش در قرن نوزدهم در روسیه رخ میدهد و بحثهای عمیقی درباره ی اصول اخلاقی، اراده و اختیار در آن مطرح میشوند. این رمان که در سال 1880 ، درست 2 ماه پیش از مرگ داستایفسکی تمام شد. این کتاب شگفتی اندیشمندان و بزرگواران را برانگیخته و آنها را به کف زدن و آفرین گویی واداشته است. داستان درباره ی فئودور کارامازوف پیرمرد فاسد و پولدار و پسرانش به نامهای: میتیا، ایوان و آلیوشا و پسر نامشروعش به نام اسمردیاکوف است.

سطح: خیلی سخت

1 پسندیده

perfect and truely a masterpiece