تالار زبانشناس

بی انگیزگی در یاد گیری

سلام دوستان در مورد بی انگیزگی در یادگیری هر کسی هر مطلبی داره بگه واینکه چطور میشه انگیزه را بالا برد.

3 Likes

سلام تگ psychology of learning برای مباحث انگیزه ای و روحی روانیه
از اون نگ استفاده کنید.
https://talk.zabanshenas.com/tags/psychology_of_learning

4 Likes