تفاوت dress up با clothes

در اینجا مگه dress up و clothes به معنی پوشیدن نیست پس چرا باهم به کار رفته شده!؟

During Diwali we play card games and dress up in special clothes


این تاپیک مربوط به داستان «دیوالی، روز محبوب من» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی دوم»

1 پسندیده

سلام. Clothes به معنی لباس ها است و dress up یعنی لباس پوشیدن
میخواسته بگه؛ در این جشن لباس های خاصی میپوشن

3 پسندیده

نه اینجا clothes اسم و به معنی لباس
و dress up فعل اومده و به معنی پوشیدن لباس البته اینجا خواسته دقیقا به لباس های خاص اشاره کنه که گفته special clothes وگرنه اکر منظورش لباس رسمی یا لباس مبدل بود اصلا نیازی به اوردن اسم clothes نبود

4 پسندیده