چرا North را جنوب ترجمه کردید؟؟


این تاپیک مربوط به درس «زمان حال استمراری» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان های واقعی»، فصل «حمله ی آدم فضایی ها»

1 پسندیده

ممنون اطلاع دادین دوست خوبم اصلاح شد

2 پسندیده