تالار زبانشناس

ترجمه متن درس

خیر. فعلا ترجمه این دوره موجود نیست.
اگر علاقه مند هستین خودتون میتونین دست به کار بشین و در این مورد مشارکت داشته باشین

بعضی از کلمات نامفهومه مثلا نام خود درخت به فارسی چیه؟؟