فرق کلمات باهم

I want to buy it

من میخواهم آن را بخرم یا من میخواهم این را بخرم.کدوم درسته؟

I do

خواستن یا داشتن؟

1 پسندیده

سلام دوست گرامی

زیاد فرقی نداره ولی در کل کلمه it اشاره ب اون داره ب اون اشیاع یا حیوان

اگر میخواین بگین من میخوام اونو بخرم میگید
I want to buy it
یا کوتاهش میکنین و میگین
I wanna buy it

اگر میخواید بگید من میخوام اینو بخرم میگید
I want to buy this

موفق باشید

3 پسندیده