تالار زبانشناس

درس «زدن پل ها»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس زدن پل ها ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «مگا داستان» فصل «زدن پل ها» مراجعه بفرمایید.

1 Likes