تلفظ let me به چه شکله؟

Let me give you an example

كلمه هاي let and give رو بيان نميكنه؟


این تاپیک مربوط به درس «تسلط بر افکار» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی قدرت»، فصل «تسلط بر افکار»

معمولا Let me حرف t اونو تلفظ نمیکنن و به جای t مثل صدای همزه ی عربی ء تلفظ میکنن و میگن :
لِء می

3 پسندیده