جمله دلخواه بسازیم شروع ١۴٠٠/١١/۲۰

روزشمار ۸۶


3 پسندیده

سلام و درود بر شما
خانم احمدی بزرگوار
به به ماشالله به این همت
انرژی می گیریم از این عکس خطهای دفترچه ی قشنگتون

3 پسندیده

سلام و درود و سپاس . لطف دارید آقا

2 پسندیده

روزشمار ۸۷

2 پسندیده

روزشمار ۸۸3 پسندیده

پس منم یه حمله دلخواه میگمBut darling a beautiful thing is never perfect

3 پسندیده

You know it’s not the same as it was

3 پسندیده

The people always say I’m weird and they tell me u win’t get anywhere
But I say nothing
I show them

3 پسندیده

روزشمار ۸۹
2 پسندیده

روزشمار ۹۰ 🏌‍♀️2 پسندیده

روزشمار ۹۱ 🏌‍♀️


2 پسندیده

روزشمار ۹۲ 🏌‍♀️


2 پسندیده

روزشمار ۹۳ 🏌‍♀️1 پسندیده

روزشمار ۹۴ 🏌‍♀️این گوشی منم برای تنوع در همه جهتی عکس میندازه :joy:

2 پسندیده

روزشمار ۹۵ 🏌‍♀️

1 پسندیده

روزشمار ۹۶ 🏌‍♀️

1 پسندیده

روزشمار ۹۷ 🏌‍♀️

2 پسندیده

روزشمار ۹۸ 🏌‍♀️

2 پسندیده

:clap:
:heart_eyes:

2 پسندیده

روزشمار ۹۹ 🏌‍♀️ تا هستم تلاش میکنم

2 پسندیده