این Determiners در دستور زبان فارسی چه نام دارند؟

Determiners: All(of), Most, Some of, No, None of

در دستور زبان فارسی چه نام دارند؟

2 پسندیده

سلام. Determiners کلماتی هستند مثل the, my, this, some, twen, each, any که قبل از اسم استفاده می شن. و شامل این دسته بندی میشن.

Articles:a, an, the

Demonstratives:this, that, these, those

Possessives:my, your, his, her, etc.

Quantifiers:(a) few, some, many, etc.

Numbers:one, two, three, etc.

حالا اگر خود کلمه determiners رو به فارسی میخوای بدونی که چه اصطلاحی واسش به کار می‌ره این هست:

وابسته های پیشرو

4 پسندیده

جزو معرفین اسم می باشند
اسم فارسیشون وابسته های پیشرو هست

1 پسندیده