تالار زبانشناس

اصطلاحات idioms

خواهشمند است اصطلاحات موجود در دروس را یکجا های لایت کنید .
با سپاس _ and so on

======================
این تاپیک مربوط به درس «My Favorite Subject by Vic» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۱»)

2 Likes