اشتباه در متن درس (less / glass )

This will help you eat slowly and eat《 glass 》as well!

Less : is true :+1:


این تاپیک مربوط به «09 Track 9» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «Active Skills For Reading»، فصل «Active Reading 1»، بخش «CD 1»

1 پسندیده

ممنون… اصلاح شد :tulip:
.
.

3 پسندیده