تفاوت Two of them و both of them

The two of them talked so much that they became quite friendly, and they realised that both of them had been afraid of the same thing: the unknown


این تاپیک مربوط به درس «هیولا در رخت‌آویز» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی پنجم»

the two
آن دو

both of
هر دو

2 پسندیده