Very best or very good, which is correct?


این تاپیک مربوط به درس «درس واژگان» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی قدرت»، فصل «مقدمه ای بر دوره‌ی انگلیسی قدرت»

Very good
درسته ولی
Very best
هم شنیده ام، اما از نظر گرامری برای ما درست نمیاد
بهرحال برای خودم هم قبلا سئوال شده بود
خوبه که یک بار بهش بپردازبم
@zephyr

سلام.
روال عادی همون very good هست.
very best چیز دیگه ایه.
توی این کاربرد very به معنای خیلی نیست. به معنای خود، یا همون. ( یه چیزی نزدیک این هاست و برای تاکید استفاده میشه)
مثال:
the هم با best میاد، فراموش نشه.
I picked the very best smartphone.

خود بهترین گوشی رو انتخاب کردم.

He said he was sick. But the very next day I saw him eating an ice cream.
گفتش که مریض بود، ولی همون فرداش دیدمش که داشت بستنی می خود.

1 پسندیده