Sمالکیت در یک جمله

Lisa asks how much the black shoes cost.
در این جمله نباید گفت black shoes’s cost ؟


این تاپیک مربوط به درس «داستان 8- لیزا به کفش فروشی می‌رود» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «نیمچه داستان‌ها»

فکر نمیکنم اینجا احتیاج به s مالکیت داشته باشه
در واقع برای پرسیدن قیمت وقتی از کلمه cost استفاده میکنیم برای اینکه بگیم قیمت فلان جنس از of یا s مالکیت استفاده نمیکنیم
همون کلمه cost رو بعد از جنس میاریم

1 پسندیده