علت آمدن کلمه writes به جای write؟

سلام وقتتون بخیر

چرا در جمله Macbeth writes a letter to his wife, lady Macbeth

کلمه write با s آمده؟


این تاپیک مربوط به داستان «فرمانده مکبث» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی اول»

1 پسندیده

چون فعل سوم شخص تو زمان حال ساده یا present simple
S میگیرد.

4 پسندیده