تالار زبانشناس

چرا کلمه winnie غیرفعال است؟

کلمه Winnie غیر فعاله

======================
این تاپیک مربوط به درس «My Bedroom By Alice» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۷»)

1 Likes

منظور عروسک وینی در کارتون پو هست.

1 Likes