Don't I know you from some where?

در این جمله don’t l know you from some where :چرا جایdon’t و l رو عوض کرده؟


این تاپیک مربوط به «بخش سوم» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «تاکتیک هایی برای شنیدن»، بخش «تاکتیک های پایه برای شنیدن»، فصل «درس اول»

به این میگن ساختار معکوس. جای اون دوتا با هم عوض شده و شبیه جمله سوالی شده اما سوالی نیست. جمله اصلی اینه: من نمی دونم شما اهل کجایی و معکوسش شده: نمی دونم من شما اهل کجایی. ما هم تو گفتگوی عامیانه اینطوری صحبت می کنیم اما ظاهرا این مدل صحبت کردن تو زبان انگلیسی یه شیوه گفتار رسمی و کم کاربرد حساب میشه!

1 پسندیده

جمله سوالیه
همون
Do i know you from somewhere?
به فرم منفیش میشه
Don’t i know you from somewhere?

1 پسندیده