چرا ب جای came back از went back استفاده شده؟

در درس جوجه اردک زشت آنجا ک میگه ب سمت برکه برگشت


این تاپیک مربوط به داستان «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی اول»

1 پسندیده

سلام خدمت شما
شما فرض کنید خودتون تهران هستید؛ به دوستتون میگید: اومدی تهران؟ ( came back )
وقتی خودتون تهران نیستید؛ در این حالت میگید: رفتی تهران؟ ( went back )
برگشتن به جایی که قبلا بوده come back
رفتن به جایی که قبلا بوده go back

5 پسندیده