ساختار دو فعل در کنار هم

With nothing left to give, the king could only think of one thing to help protect his people
اینجا help و protect هر دو فعل هستن ،چرا بینش to نیومده؟


این تاپیک مربوط به داستان «جورج و اژدها» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان‌های بچگانه»، فصل «بسته ی اول»

1 پسندیده

بعد help هم فعل با to میشه بیاد و هم بدون to. هر دو صحیحه

3 پسندیده