معنی جمله زیر؟؟؟

I’m way too awesome to get eaten


این تاپیک مربوط به بخش «3بخش» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. فیلم «پارانورمن»

من ترسناکتر از اون هستم که خورده بشم

1 پسندیده

من خیلی عالی تر از اونی هستم که خورده بشم

1 پسندیده

سلام
هر دو ترجمه ای که دوستان گفتن صحیح هستش چون لغت
awesome هم به معنی فوق العاده میتونه باشه و هم ترسناک و… بستگی به جملات قبل و بعد داره و همچنین موضوع داستان و…

1 پسندیده