تالار زبانشناس

اسم جمع و مفرد life

در پاراگراف دوم چرا قبل از hundreds از اسم مفرد life استفاده شده، اما قبل از thousands به شکل جمع اومده؟ صد و هزار مگه دوتاشون جمع نیستن…

======================
این تاپیک مربوط به درس «زمان گذشته ی استمراری» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «نجات دهنده ی مادران»)

1 Likes

هر دوش درسته. تو گوگل با سرچ بالا میان.

Life of hundreds

Screenshot-2017-9-23 "life of hundreds" - Google Search

Lives of hundreds

Screenshot-2017-9-23 "lives of hundreds" - Google Search

تو فارسی هم مشابهش رو میگیم و فرقی نمیکنه. زندگی هزاران نفر - زندگی های هزاران نفر

3 Likes