تالار زبانشناس

سلام معنی که برای این جمله آورده شده باخودمتن درست مطابقت ندارد

what is not in q. is cortez,s conviction and belief.

======================
این تاپیک مربوط به درس «کشتی‌های غرق‌شده و ووگهای شکسته» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «کشتی های غرق شده»)