معنی meant چیست؟

لغت Meant مگه گذشته ی mean نیست؟
هیچ جا معنی تعمیر نمیده
هلپ میییییییییی


این تاپیک مربوط به بخش «خوک مادر در محل کار» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. کارتون «کارتون پپاپیگ»، اپیزود «قسمت اول»

2 پسندیده

The computer is not meant to do that.
ترجمه اش میشه کامپیوتر قرار نیست آن کار را انجام بده
که فارسی روانش میشه: کامپیوتر دیگه کار نمیکنه
Meant to do: دیکشنری لانگمن
Mend: تعمیر کردن میشه


5 پسندیده

یکی از معنی های mean قصد داشتن است
mean to do sth قصد انجام کاری/چیزی داشتن
گذشته mean/meant